Elektromobilność w krajach bałtyckich: Łotwa liderem wzrostów sprzedaży i rozwoju sieci - Eleport - Twój operator stacji ładowania

Elektromobilność w krajach bałtyckich: Łotwa liderem wzrostów sprzedaży i rozwoju sieci

Elektromobilność w krajach bałtyckich: Łotwa liderem wzrostów sprzedaży i rozwoju sieci
2023 September 27

Rynek samochodów elektrycznych na Litwie, Łotwie i Estonii rozwija się szybciej niż w zachodniej Europie. W ślad za rosnącym udziałem e-aut rozwija się sieć ładowania

Kraje bałtyckie gonią Europę Zachodnią w rozwoju e-mobilności – na Łotwie w pierwszym półroczu br. zarejestrowano blisko 119 proc. aut elektrycznych (BEV) więcej niż rok wcześniej. Przyrost liczby BEV sprzedanych na Litwie i w Estonii w tym samym okresie przekroczył około 70 proc. Rosnąca flota aut elektrycznych stymuluje rozwój infrastruktury ładowania – wynika z raportu firmy Eleport, operatora sieci ładowania.

Dane dotyczące dynamiki rejestracji samochodów elektrycznych BEV* (battery electric vehicle) oraz infrastruktury ładowania w krajach bałtyckich i w Polsce w I półroczu tego roku wskazują, że szybki wzrost popytu na samochody elektryczne na Łotwie – przyrost o 901 aut elektrycznych w I półroczu, do w sumie 5,1 tys. sztuk BEV – wysunął ten kraj na pozycję regionalnego lidera.

Na drugim miejscu znajduje się Estonia, gdzie liczba nowo zakupionych aut elektrycznych w I półroczu 2023 r. wyniosła 644 sztuk (w sumie po estońskich drogach jeździ 4,86 tys. aut elektrycznych). Litwini zarejestrowali w tym okresie znacznie więcej, bo ponad 1 tys. nowych aut elektrycznych, ale procentowy wzrost wynosi 72 proc., co plasuje naszych sąsiadów na trzecim miejscu wśród Bałtów. Na Litwie na koniec czerwca zarejestrowanych było w sumie 9,83 tys. BEV.

Dla porównania w Polsce w pierwszym półroczu zarejestrowano 8,5 tys. samochodów na baterie, a ich ogólna liczba sięgnęła 40,8 tys. Natomiast jeśli spojrzeć na całą Europę (licząc kraje UE, EFTA i Wielką Brytanię), to w I pół. 2023 r. udział „elektryków” w całkowitej sprzedaży aut wyniósł 45 proc. i był średnio o ponad połowę niższy niż na Łotwie. Na koniec pierwszego półrocza w Europie było zarejestrowanych w sumie 4,65 mln BEV.

Udział samochodów elektrycznych w liczbie nowo zakupionych aut osobowych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przekroczył na Łotwie 9 proc., podczas gdy na Litwie sięgnął prawie 7 proc., a w Estonii ponad 5 proc. W Polsce odsetek ten wynosił 3,5 proc.

– W krajach bałtyckich, szczególnie na Łotwie, zainteresowanie samochodami elektrycznymi szybko rośnie. To efekt z jednej strony wsparcia rządów i coraz lepszej i szerszej oferty, ale wierzę, że również i wzrostu świadomości ekologicznej naszych społeczeństw. Aby jednak tendencja ta mogła się utrzymywać, za wzrostem liczby aut elektrycznych musi nadążać infrastruktura ładowania, co stwarza przestrzeń dla naszego rozwoju. W najbliższych latach chcemy inwestować w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – zapowiada Raul Potisepp, założyciel i prezes Eleport.

Łotwa jest liderem krajów bałtyckich również pod względem infrastruktury ładowania, ma bowiem najbardziej rozbudowaną sieć stacji ładujących, których jest 540. Na drugim miejscu znajduje się Litwa z 412, a za nią Estonia z 294 stacjami. Łotwa prowadzi również pod względem dostępności sieci ładowania – przypada tam 9,4 samochodu elektrycznego na stację, (podobnie jak w Polsce). Znacznie więcej do zrobienia jest w Estonii i na Litwie, gdzie na jedną stację przypada odpowiednio 16,5 i 23,9 samochodu. Średnia europejska to 7,1 samochodu elektrycznego na stację ładowania, co wskazuje dużą przestrzeń do rozwoju.

– Nowe stacje ładowania otwierane są co miesiąc. Wskazuje to, że sieci ładowania inwestują coraz więcej środków w poprawę dostępności infrastruktury ładowania w rejonie Morza Bałtyckiego, choć oczywiście nadal jest sporo do zrobienia. Dalszy rozwój jest też niezbędny w zakresie struktury sieci ładowania. Obecnie szczególnie zauważalny jest brak punktów szybkiego ładowania w centrach miast oraz punktów wolnego ładowania w tzw. „strefach sypialnych”, które w niedalekiej przyszłości będą szczególnie popularnymi miejscami wygodnego ładowania samochodów elektrycznych. Nie zapominajmy także o dostępności sieci w innych regionach kraju, bo tam również zakup samochodów elektrycznych będzie coraz bardziej popularny – mówi Raul Pottisep.

* Obliczenia oparte są na danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) dotyczących liczby samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania w Unii Europejskiej, Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu i Wielkiej Brytanii.

 

Originally published on green-news.pl