Flexible convenient EV charging | Eleport

Ärikinnisvara haldajad ja arendajad

Ehitusseadustiku kohaselt peab uutes büroo- ja ärihoonetes 20% parkimiskohtadest olema elektriautode laadimise võimalusega. Ka üürnikel on kestlikkuse suhtes üha kõrgemad nõudmised. Elektriautode laadimine on teema, millega arendajatel ja üürileandjatel tuleb arvestada. Elektrivarustusest kuni potentsiaalsete uute tuluvoogudeni, IT-süsteemidest kuni laadijate paigutuseni – meie kliendid tahavad teada, kuidas elektriautode laadimine toimima panna. Meie kogenud meeskond vastab küsimustele heameelega:

Kuidas täita Ehitusseadusseadustiku nõudeid, mille kohaselt peab 20% parkimiskohtadel olema elektriauto laadimise võimalus?

Kuidas elektriautode laadimist targalt korraldada, kui hoone elektrivõimsus on piiratud?

Kuidas toetada üürnikke kestlikkuse eesmärkide täitmisel ja kuidas elektriautode laadimine sellele kaasa aitab?

Kuidas elektriautode laadimisvõrgust tulu teenida ja kuidas toimib partnerlus laadimisvõrgu operaatoriga?

Kas elektriautode laadimise saab siduda teiste hoonehaldussüsteemidega, sh pääsu-, parkimis- ja muude lahendustega?

Vastame meelsasti kõikidele küsimustele ja arutame läbi sinu konkreetsed laadimisvajadused, et saaksid teha teadliku valiku.

Räägi meie spetsialistiga