Flexible convenient EV charging | Eleport

Omavalitsused

Euroopa linnad jooksevad ajaga võidu, et muutuda keskkonnasõbralikumaks, vähendada saastet ja luua oma kodanikele säästvaid liikumisvõimalusi. Selleks peavad omavalitsused laiendama elektriautode laadimistaristu vastavalt alternatiivkütuste taristu määruse ja Eesmärk 55 nõuetele ning sobitama selle linna üldise esteetikaga, eriti linnasüdametes. Praeguses majanduskliimas on linnadele ideaalne selline laadimislahendus, mis toob linnaeelarvesse prognoositava tuluvoo ega nõua märkimisväärset alginvesteeringut. Laadimisvõrgu operaatorina tahame teha Kesk- ja Ida-Euroopa linnadega koostööd ja pakkuda lahendusi, mis vastavad kõikidele nõuetele ja kõikidele olulistele küsimustele:

Millised hanketingimused loovad laadimisvõrgu operaatori ja omavalitsuse vahel parima sünergia?

Kui kaua keskmises või suures linnas laadimislahenduse kasutuselevõtuks aega kulub?

Kuidas vältida suuri investeeringukulusid?

Kuidas kiirendada autode rotatsiooni populaarsetes laadimisjaamades?

Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo

Vastame meelsasti kõikidele küsimustele ja arutame läbi sinu konkreetsed laadimisvajadused, et saaksid teha teadliku valiku.

Räägi meie spetsialistiga