Eleport allkirjastas avaliku pöördumise taastuvenergia toetuseks - Eleport

Eleport allkirjastas avaliku pöördumise taastuvenergia toetuseks

Eleport allkirjastas avaliku pöördumise taastuvenergia toetuseks
2023 April 3

Eesti juhtiv elektrisõidukite laadimislahenduste arendaja Eleport allkirjastas avaliku pöördumise Eesti koalitsioonilepingu läbirääkijatele, julgustades loodavat valitsust võtma selge tulevikusuund taastuvenergiale.

Pöördumiskirjas, millele on alla kirjutanud 18 organisatsiooni, rõhutatakse, et Eesti peab kiiresti võtma kasutusele meetmed kliimamuutuste vastu viisil, millest saaksid kasu kõik Eesti inimesed. Petitsioonis kutsutakse üles koalitsioonilepingu läbirääkijaid võtma kindlaid kohustusi taastuvenergia valdkonnas, sealhulgas seadma eesmärke taastuvenergia tootmiseks ja tarbimiseks ning investeerima puhta energia infrastruktuuri.

“Ettevõttena, mis on pühendunud jätkusuutlikele energialahendustele, toetame igakülgselt taastuvenergia kasutuselevõttu Eestis,” ütles Eleporti tegevjuht Raul Potisepp. “Usume, et praegu on õige hetk teha vajalikud otsused ja investeeringud roheenergiasse, mis toob elektrihinnad alla ning annavad Eesti inimestele ja ettevõtetele selge signaali.”

Eleport näeb, et Eestil on ainulaadne võimalus saada taastuvenergiale ülemineku eestvedajaks kogu regioonis. Selleks on vaja tugevat poliitilist tahet ja selget pühendumust jätkusuutlikule tulevikule. Pöördumisega soovivad Eleport ning teised allakirjutanud tulevaselt valitsuselt selget teekaarti, kuidas minnakse Eestis üle taastuvenergiale. Samuti julgustatakse pöördumises uut valitsust loobuma põlevkivikaevanduste avamisest.

Eleport usub, et taastuvenergia ei ole oluline mitte ainult looduse kaitsmiseks, vaid ka majanduse kasvuks ja arenguks. Investeerides taastuvenergia tehnoloogiatesse, saab Eesti luua uusi töökohti, meelitada uusi ettevõtteid ja vähendada oma sõltuvust fossiilsetest kütustest.